Custom Chicken

Contact

Where can you find us

Privacybeleid van Kukkelekuu
Laatste aangepast op 20/04/2021
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen via een platform van Kukkelekuu. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoongegevens is Kukkelekuu Group B.V. (hierna "Kukkelekuu"). Kukkelekuu is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. Kukkelekuu houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).
Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken
Kukkelekuu verwerkt persoonsgegevens van jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:
1. Bestelproces
Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van je bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van je bestelling, het bevestigen van je bestelling, de mogelijkheid tot het beoordelen van je bestelling, betaling en een eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:
  • Naam
  • Contactgegevens
  • Bestelling
  • Betaalgegevens
  • Opmerkingen (voor zover van toepassing)
2. Beoordeling van restaurants
Wij verwerken daarnaast gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van een beoordeling van een restaurant. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven (door het publiceren van je beoordeling) in de zin van de GDPR. Deze toestemming kan je intrekken door contact met ons op te nemen via ons privacyformulier. Het gaat om de volgende gegevens: Naam (indien verstrekt) Beoordeling
5. Marketing berichten
Wij verwerken daarnaast gegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen. Hieronder scharen wij nieuws, kortingen en nieuwe restaurant updates (e-mail en post) en loyaliteitsprogramma’s, ongeacht de vorm waarin wij deze delen (bijvoorbeeld e-mail of als pushbericht). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van je bestelling in de zin van de GDPR. Mocht je de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen dan kan je uitschrijven via de link in het betreffende bericht. Het gaat om de volgende gegevens: Naam Contactgegevens Postcode
6. Cookies
Tot slot verwerken wij ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Kukkelekuu maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens: Locatiegegevens IP-adres of app IDs Internetbrowser en apparaattype Websitetaal Wij verwijzen naar ons Cookiestatement voor meer informatie over cookies.
7. Fraudepreventie
Wij verwerken een deel van bovenstaande gegevens ook om fraude en misbruik te voorkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Kukkelekuu (fraudepreventie) te behartigen in de zin van de GDPR.
8. Analyse
Wij gebruiken jouw gegevens om onze website en ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren.
Leeftijd
Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegeven over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons privacyformulier. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.
Hoe lang wij gegevens bewaren
Kukkelekuu zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Kukkelekuu verwijdert je meeste gegevens na 26 maanden na het plaatsen van je bestelling.
Websites van derden
Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let bij het gebruik van deze websites op het daarbij behorende privacy statement. Kukkelekuu selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop je persoonsgegevens door die derden worden behandeld.
Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens
Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons selectieproces, kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier. Kukkelekuu zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Tips, vragen en klachten
Als je andere vragen of klachten hebt over tot de verwerking van je persoonsgegevens dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacy beleid.
Beveiliging
Kukkelekuu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@Kukkelekuu.
Autoriteit persoonsgegevens
Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kan hierover contact opnemen met deze autoriteit.
Vragen?
Heb je een vraag of een klacht over het gebruik van cookies door Kukkelekuu of wil je graag reageren op ons cookiebeleid? Dan kun je contact opnemen met ons via info@kukkelekuu.be .